Doporučení Krajské hygienické stanice

Přidáno: 28. 7. 2022

Na doporučení Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje ze dne 25. 7. 2022 žádáme návštěvníky Domova pro seniory sv. Hedviky, aby používali při vstupu do budovy ochranné prostředky dýchacích cest - respirátory.