Popis služby

Poslání

Posláním Domova pro seniory sv. Hedviky - Kravaře je zajistit klidný a důstojný život seniorům, kteří potřebují vzhledem ke své nepříznivé sociální situaci pravidelnou pomoc a podporu a ta jim nemůže být zajištěna v domácím prostředí. Nepříznivou sociální situací se rozumí zhoršený zdravotní stav, který vede k osamělosti nebo ztrátě soběstačnosti.

Okruh osob

Služba je určena lidem věku od 65 let se sníženou soběstačností z důvodu stáří nebo zdravotního stavu.

Naše nabídka

Domov zajišťuje

 • ubytování v budově Domova sv. Hedviky, Alejní 375/22, 747 21 Kravaře,
 • poskytnutí stravy,
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 • sociálně terapeutická činnost,
 • aktivizační činnost,
 • pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí,
 • nezbytnou zdravotní péči.

Cíle poskytované služby

Podpora klienta při příchodu do domova

 • ve spolupráci s klientem a jeho rodinnými příslušníky vybavit pokoj při ubytování v domově,
 • pomoci klientovi lépe přijímat změnu nového prostředí.

Zachování nebo rozvíjení stávajících schopností a dovedností klienta

 • motivovat a podporovat klienta v soběstačnosti,
 • napomáhat klientovi k udržení pocitu užitečnosti,
 • motivovat klienta k vedení aktivního života v domově.

Podporování klienta při udržování sociálních kontaktů

 • v kontaktu s rodinou, přáteli,
 • při navazování vztahu s dalšími klienty v domově,
 • ve využívání služeb a aktivit v domově a mimo domov.

Naplňování duchovních potřeb klienta

 • respektovat individuální duchovní potřeby klienta,
 • citlivě doprovázet klienta v závěru života.

Zásady poskytované služby

Týmová spolupráce

Pracovníci při poskytování služby klientovi navzájem spolupracují a předávají si informace.

Dodržování práv klientů

Pracovníci při poskytování služby dodržují a respektují soukromí klienta.

Respektování volby

Pracovníci při poskytování služby respektují vlastní rozhodnutí a přání klienta.

Individuální přístup

Pracovníci při poskytování služby postupují podle individuálních potřeb klienta.

Poskytování odborné služby

Pracovníci, kteří poskytují služby, mají odborné vzdělání, které si nadále zvyšují.