Poděkování

Uctivě a upřímně děkujeme všem, kdo jakýmkoliv způsobem podpořili nebo se zapojili do činnosti naší organizace.

  • Příznivcům, dobrovolníkům a rodinám našich seniorů
  • Městu Kravaře
  • Moravskoslezskému kraji
  • Farnímu úřadu
  • Školským organizacím ve městě
  • Přednášejícím Malé univerzity III. věku
  • Lékařům
  • Zaměstnancům
  • Sponzorům

Za dlouholetou spolupráci a pomoc děkujeme paní Ludmile Jařabové a paní Evě Kotulové z Kravař.

Soubory ke stažení