Velikonoce v Domově pro seniory sv. Hedviky

Přidáno: 19. 4. 2022

Polovina měsíce dubna přinesla s sebou i prožívání největších křesťanských svátků - Velikonoc. I v domově v Kravařích jsme si tyto dny připomínali a slavili. Klienti dle možností a zájmu pomáhali s přípravami - pečením či zdobením perníčků, chystáním velikonoční výstavky apod. nebo se účastnili příprav duchovních. Děkujeme všem, klientům,personálu i příznivcům, kteří jakkoliv přispěli ke krásnému prožívání těchto dní.