Univerzita III. věku - Březen měsíc knihy

Přidáno: 21. 3. 2023

V polovině měsíce března navštívila Domov pro seniory sv. Hedviky knihovnice Monika Ševčíková, která našim klientům, v rámci cyklu Univerzita III. věku, povídala o knihách, o knihovně, kde dlouhá léta pracuje, o současných autorech a mnohé další. Zajímavé povídání přineslo po ukončení přednášky i nevšední dotazy a celé sváteční odpoledne bylo pro všechny zakončeno posezením u kávy a sladkého moučníku. Děkujeme paní knihovnici za čas a krásná slova, která našim klientům věnovala.