Setkání seniorů ve Farní stodole

Přidáno: 14. 9. 2023

Dne 13.9.2023 pozvalo město Kravaře jubilanty do Farní stodoly. Této akce jsem se zúčastnil s mými kolegy a klienty, já zde byl poprvé a musím říci, že sálem se nesla radost, vzpomínky, povídání, hudba a atmosféra byla velmi pozitivní. Myslím si, že si uvědomujeme, že i tato setkání nejsou samozřejmáí, myslím hlavně nedávný čas, kdy skrze pandemii bylo vše zakázáno a rodiny, kolektivy, přátelé byli rozděleni neviditelnou hranicí. Za sebe hodnotím možnost potkat se jako dobrý nápad, že se město Kravaře stará o své občany a dává možnost se potkat, doplní to dobrým jídlem, pitím, dárkem, hudbou a krásnou atmosférou s úžasným výhledem na kostel. Naši klienti byli velmi spokojeni a vděční, že se mohli takového setkání zúčastnit a při návratu byli opravdu radostní a někteří i dojati.
Pořadatelé si zaslouží obrovské poděkování, neboť připravit takovou akci není vůbec jednoduché, stojí to spoustu sil, energie i financí a ještě když se k tomu přidá úsměv, se kterým nás pořadatelé i vedení města doprovázeli celé odpoledne, tak pohoda je zaručena. Proto všem včetně paní starostky a pana místostarosty patří obrovské poděkování za jejich starostlivost, péči i snahu o komunitu, i to propojení s farností a místními duchovními. Děkujeme.
Chtěl bych poděkovat i mým kolegům, nejen těm, kteří se akce zúčastnili, ale všem, neboť je potřeba pořešit službu v Domově a zároveň doprovod a řidiče včetně auta, ale i zde se opět projevuje duch srdcařů, kteří tuto práci dělají jako poslání a vkládají do toho nejen své znalosti a schopnosti, ale i srdce, bez kterého se naše práce prostě neobejde, a také to není samozřejmé. Proto patří všem mým kolegům, bez rozdílu úseku kde pracují, obrovské poděkování.
Závěrem bych chtěl vzpomenout na všechny nemocné nebo pečující, kteří se těchto či jiných akcí nemohou účastnit. Nezapomínáme na vás a věřte, že vaše služba nebo nemoc nezůstává osamocena. Velmi často, i díky své paliativní zkušenosti, na vás pečující často myslím a vážím si služby, kterou vykonáváte, protože je to něco, co má obrovskou hodnotu, i když vám asi nikdo žádnou sochu nikdy nepostaví, možná vám ani nepoděkuje, možná se to bere jako vaše povinnost a samozřejmost, tak i vám patří obrovské díky.
Neberme život jako samozřejmost, važme si jeden druhého, povzbuzujme se navzájem, nehledejme jen zlo a chyby, ale umějme vyzvednout i to dobré, pozitivní a i toto projevme směrem k druhým. Každý potřebuje slyšet slova radosti, útěchy, pochvaly, díků...., že jeho péče, jeho čas, jeho energie, jeho starostlivost je důležitá a není samozřejmá. Proto obrovské díky všem, neboť vytvářet komunitu je důležité i v tomto století, nejen razítka, papíry, vyhlášky jsou důležité, ale člověk by stále měl být člověkem a lidskost by neměla být vnímána jako slabost, ale přednost.

S úctou a díky, Kamil Kupka