Promítání fotografií a videí

Přidáno: 25. 10. 2023

Chtěli bychom touto cestou poděkovat manželům Evě a Martinovi Ilkovým za to, že klientům Domova pro seniory sv. Hedviky promítali v úterý 24.října odpoledne v kulturní místnosti záznamy z uplynulého dění v Domově, záznamy z programů, akcí, Zahradních slavností apod.a všem tak připomenuli hezké a sváteční chvíle, které v Domově prožíváme. Děkujeme za přípravu a také za čas, který po promítání s klienty prožili.