Advent

Přidáno: 4. 12. 2023

 Advent není jen o ztišení, rorátech, nákupech a přípravách... Advent by měl být o komunitě, o uvědomění si, že člověk sám daleko nedojde, i když dnešní společnost zdůrazňuje individualitu, samostatnost, ale ona síla je v lidskosti, to je ten hnací motor, ať už rodin, pracovních týmů, komunity…

 

Přejeme onu sílu do každého dne, aby advent byl o společenství, o síle, která pomáhá překonávat překážky a pozvedá člověka. To je ta naděje, která se propojuje v člověku, neboť každý obdržel určité dary, aby vytvářel společenství ve své rozmanitosti, která nemá rozdělovat, ale obohacovat, a toto utváří společenství světa. Mohu být individualita, ale zároveň být součástí něčeho, co mne přerůstá a přesto nepohlcuje, ale naopak obohacuje a je silou pro každý den…

 

A závěrem děkujeme všem, kdo tvoří a utváří naše společenství Domova.

 

Pokojné adventní dny