Plán akcí

Milí příznivci, podporovatelé, dobrovolníci a rodinní příslušníci klientů a zaměstnanců

Domova pro seniory sv. Hedviky–Kravaře. Jak je známo, situace posledního roku zpřetrhala mnohé plány, představy i cíle nás lidí. Vzhledem k epidemiologické situaci jsme ani v našem domově nemohli a stále nemůžeme, uskutečnit mnohé z plánovaných akcí, programů či vystoupení, které jsme si vytyčili. Věřte, že se ale snažíme o to více věnovat našim seniorům v oblasti individuální. Přesto, že se nemohou organizovat akce většího rozsahu, scházíme se s našimi seniory v malých skupinkách a snažíme se tak plnit jejich potřeby a přání. Doufáme, že není příliš smělé zmínit se o tom, jak se všichni těšíme, až se situace zlepší a my budeme moci uskutečňovat původně zamyšlené. Nedovolujeme si ovšem plánovat příliš dopředu, proto nás omluvte, že nenaleznete na našich stránkách žádné konkrétní termíny k plánovaným akcím.

Vaši klienti a zaměstnanci
Domova pro seniory sv. Hedviky-Kravaře