Plán akcí

Milí příznivci, podporovatelé, dobrovolníci a rodinní příslušníci klientů a zaměstnanců Domova pro seniory sv. Hedviky–Kravaře.

Vzhledem k epidemiologické situaci a platným opatřením státu stále nemůžeme v našem domově realizovat mnohé tradiční akce spojené s veřejností. Proto jsme v letních měsících pro naše klienty připravili alespoň několik uzavřených akcí, kterých se naši senioři rádi zúčastnili. Byly to např.: zahradní posezení, návštěva kaple na zámku, sportovní hry, letní opékání a další. Pokud to situace dovolí, budeme i nadále v těchto akcích pokračovat. V následujících měsících bychom chtěli zorganizovat odpustové posezení za účasti rodinných příslušníků, uskutečnit výlet do Hrabyně nebo po roční pauze opět zahájit cyklus přednášek Univerzity III. věku. Věříme, že situace bude i nadále příznivá a mnohé z plánovaného se uskuteční. Nedovolujeme si ovšem plánovat příliš dopředu, proto nás omluvte, že nenaleznete na našich stránkách žádné konkrétní termíny k plánovaným akcím. Děkujeme za pochopení.

Vaši klienti a zaměstnanci
Domova pro seniory sv. Hedviky-Kravaře