Popis služby

Poslání

Posláním Domova pro seniory sv. Hedviky - Kravaře je zajistit klidný a důstojný život seniorům, kteří potřebují vzhledem ke své nepříznivé sociální situaci pravidelnou pomoc a podporu a ta jim nemůže být zajištěna v domácím prostředí. Nepříznivou sociální situací se rozumí zhoršený zdravotní stav, který vede k osamělosti nebo ztrátě soběstačnosti.

Okruh osob

Služba je určena lidem věku od 65 let se sníženou soběstačností z důvodu stáří nebo zdravotního stavu.

Naše nabídka

Domov zajišťuje

 • ubytování v budově Domova sv. Hedviky, Alejní 375/22, 747 21 Kravaře,
 • poskytnutí stravy,
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 • sociálně terapeutická činnost,
 • aktivizační činnost,
 • pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí,
 • nezbytnou zdravotní péči.

Cíle poskytované služby

Podpora klienta při příchodu do domova

 • ve spolupráci s klientem a jeho rodinnými příslušníky vybavit pokoj při ubytování v domově,
 • pomoci klientovi lépe přijímat změnu nového prostředí.

Zachování nebo rozvíjení stávajících schopností a dovedností klienta

 • motivovat a podporovat klienta v soběstačnosti,
 • napomáhat klientovi k udržení pocitu užitečnosti,
 • motivovat klienta k vedení aktivního života v domově.

Podporování klienta při udržování sociálních kontaktů

 • v kontaktu s rodinou, přáteli,
 • při navazování vztahu s dalšími klienty v domově,
 • ve využívání služeb a aktivit v domově a mimo domov.

Naplňování duchovních potřeb klienta

 • respektovat individuální duchovní potřeby klienta,
 • citlivě doprovázet klienta v závěru života.

Zásady poskytované služby

Týmová spolupráce

Pracovníci při poskytování služby klientovi navzájem spolupracují a předávají si informace.

Dodržování práv klientů

Pracovníci při poskytování služby dodržují a respektují soukromí klienta.

Respektování volby

Pracovníci při poskytování služby respektují vlastní rozhodnutí a přání klienta.

Individuální přístup

Pracovníci při poskytování služby postupují podle individuálních potřeb klienta.

Poskytování odborné služby

Pracovníci, kteří poskytují služby, mají odborné vzdělání, které si nadále zvyšují.

Domov pro seniory sv. Hedviky – Kravaře, p. o.
Alejní 375/22, 747 21 Kravaře

+420 553 653 838