Ceník

Výše úhrad byla stanovena v souladu s § 15 vyhlášky 505/2006 Sb. v platném znění, kterou se provádí Zákon o sociálních službách 108/2006 Sb. a činí za ubytování včetně úklidu, praní, žehlení, drobných oprav prádla a celodenní stravu:

Druh úhrady Kč/den
Ubytování v 1 lůžkovém pokoji se sociálním zařízením 195,-
Ubytování v 1 lůžkovém pokoji bez sociálního zařízení 175,-
Ubytování v 2 lůžkovém pokoji se sociálním zařízením 165,-
Ubytování v 2 lůžkovém pokoji bez sociálního zařízení 150,-
Strava normální, dietní, šetřící, diabetická, 3 hlavní jídla a 2 vedlejší 148,-
Strava normální, dietní, šetřící, diabetická, 3 hlavní jídla a 1 vedlejší 140,-

Poznámka: Max. výše úhrady podle § 15 vyhlášky 505/2006 Sb. v platném znění činí u ubytování 210,- Kč/den a u stravy 170,- Kč/den.

Celková úhrada za ubytování a celodenní stravu:

Druh úhrady Celkem Kč/den ubytování
3 hlavní jídla a 2 vedlejší
Celkem Kč/měsíc ubytování
3 hlavní jídla a 2 vedlejší
Celkem Kč/den ubytování
3 hlavní jídla a 1 vedlejší
Celkem Kč/měsíc ubytování
3 hlavní jídla a 1 vedlejší
Ubytování v 1 lůžkovém pokoji se sociálním zařízením 343,- 10.427,- 335,- 10.184,-
Ubytování v 1 lůžkovém pokoji bez sociálního zařízení 323,- 9.819,- 315,- 9.576,-
Ubytování v 2 lůžkovém pokoji se sociálním zařízením 313,- 9.515,- 305,- 9.272,-
Ubytování v 2 lůžkovém pokoji bez sociálního zařízení 298,- 9.059,- 290,- 8.816,-

Poznámka: Pravidelná měsíční částka vychází z vynásobení denních částek měsíčním koeficientem 30,4. Výpočet měsíčního koeficientu je 365 dní děleno 12 měsíci.

Základní činnosti při poskytování péče:

  • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
  • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
  • sociálně terapeutická činnost,
  • aktivizační činnost,
  • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Platnost od 1. 2. 2018

Domov pro seniory sv. Hedviky – Kravaře, p. o.
Alejní 375/22, 747 21 Kravaře

+420 553 653 838