Předvánoční čas

Přidáno: 20. 12. 2019

V období těsně před Vánocemi byly pro klienty Domova pro seniory sv. Hedviky - Kravaře připraveny další akce. Domov navštívily např. děti z MŠ v Koutech a zahrály klientům hru o narození Ježíška, dále v domově vystoupili žáci ZUŠ, kteří měli pod vedením svých učitelek a učitelů připravený nádherný vánoční koncert, klienty a zaměstnance přišla navštívit a pozdravit také paní starostka Monika Brezsková, která spolu s pracovnicí kulturního odboru paní Lenkou Kerlinovou, předaly klientům krásné vánoční balíčky a popřály všem hezké a pohodové Vánoce. Věříme, že toto vše a mnohé další přispěje ke krásnému prožití vánočních svátků všech obyvatelů a zaměstnanců domova.