Podmínky návštěv

Přidáno: 27. 7. 2020

Podmínky návštěv

Od pondělí 27. 7. 2020 platí upravené podmínky návštěv v Domově pro seniory sv. Hedviky, a to:
návštěvy jsou ve STŘEDU a NEDĚLI od 14,00 do 17,00 hodin.

Termín návštěvy si návštěvník předem telefonicky domluví.

Návštěvy jsou povoleny za těchto podmínek:
 1. Návštěvy mohou probíhat v režimu maximálně dvě osoby na jednoho klienta ve stejném čase.
 2. Nedoporučujeme přítomnost dětí do 15 let.
 3. Návštěvy budou probíhat ve středu a neděli v čase od 14,00 do 17,00 hodin.
 4. Termín návštěvy, z důvodu, aby nedocházelo ke kumulaci  návštěvníků, si návštěvník předem telefonicky domluví:
  Po - Pá v čase 8.00 až 14.00 hodin na tel. čísle 553 671 186.
 5. Doba jedné návštěvy bude trvat max. 1 hodinu.
 6. Návštěvy budou probíhat ve venkovních prostorách domova. V případě nepříznivého počasí a ve výjimečných případech na pokoji klienta anebo na jiném k tomuto účelu vyčleněném místě.
 7. Po celou dobu návštěvy si musí všichni krýt dýchací cesty rouškou a dodržovat vzdálenost 2 metrů mezi osobami (klient x návštěva).
 8. Každá návštěva ohlásí svůj příchod (i odchod) do domova ve vchodu do budovy, na „Recepci“, kde bude proveden záznam o návštěvě a seznámení s pravidly návštěvy (používání roušky, dezinfekce, změření teploty, atd.).
 9. Návštěva může předat klientovi malý balíček (trvanlivé potraviny, drogerie), ale pouze v originálním obalu, tak aby mohlo dojít k dezinfekci obalu.