Klimatizace

Přidáno: 6. 1. 2020

První etapa klimatizace ukončena
Na konci roku 2019 jsme ukončili první etapu projektu "Klimatizace budovy Domova pro seniory sv. Hedviky - Kravaře". Tato akce si vyžádala rok usilovné práce, a jak to všechno probíhalo?
Na počátku roku jsme podali žádost o dotaci na Moravskoslezský kraj v rámci "Programu na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2019" a netrpělivě čekali, zda nám bude dotace přidělena. Abychom neztráceli čas, zároveň jsme zpracovávali projektovou dokumentaci a vyřizovali stavební povolení.
V červnu jsme obdrželi kladnou odpověď z kraje o přidělení dotace ve výši 1 mil. Kč. V ten okamžik se rozběhl kolotoč výběrového řízení na dodavatele. Situace nebyla úplně nejlehčí, bylo léto, čas dovolených, vrchol stavební sezóny. Ale vše dobře dopadlo a po nezbytné administrativě jsme vybrali dodavatele klimatizace, firmu CLIMART s.r.o. z Ostravy.
Realizace zakázky proběhla podle plánu a bez větších komplikací. Samotné stavební práce trvaly pouze jeden měsíc a klienti i zaměstnanci domova si pochvalovali ohleduplný přístup dodavatelské firmy. Vše probíhalo za plného provozu (života) domova. A čeho jsme dosáhli?
Cílem projektu bylo zvýšení kvality poskytované sociální služby a výstupem bylo vybudování první etapy klimatizace v pokojích a společných prostorách ve 3. a 4. NP. Klimatizace byla zavedena do 18 pokojů pro 30 uživatelů (tj. pro cca 2/3 uživatelů celkové kapacity domova) a do 3 místností, které jsou využívány všemi 46 uživateli (společenská místnost, ordinace lékaře, ošetřovna). 
Projekt celkově vyšel na 2,498 mil. Kč a v rámci pravidel "Programu na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na 2019" byl financován ve skladbě: z Moravskoslezského kraje ve výši 953,5 tis. Kč, investiční dotací města Kravař ve výši 900 tis. Kč a vlastními zdroji domova ve výši 644,5 tis. Kč.

Věříme, že klienti i zaměstnanci provedené dílo v létě ocení a děkujeme Moravskoslezskému kraji a městu Kravaře za finanční podporu této akce.

Petr Adamec, ředitel domova