Aktuální situace – jsme zdraví

Přidáno: 13. 11. 2020

Informace

S odchodem vojáků z našeho domova 27. 10. 2020 odešla z našeho domova i nákaza Covidu-19. U všech zaměstnanců i klientů, kteří neprošli nákazou, se provádí pravidelné testy a zatím stále s výsledkem negativní. U lidí, kteří prošli nákazou, se testy po dalších 90 dní nedělají a tito lidé patří do skupiny uzdravení.

Jsme zdraví :-)

I přes to, stále platí mnoho omezení. Mezi důležitá krizová opatření, která na nás všechny dopadají, patří:  Zákaz návštěv a Zákaz vycházení klientů mimo areál domova.

Doufám, že brzy i tato opatření skončí a všichni se zase uvidíme.

Poděkování

Rád bych touto cestou chtěl poděkovat všem za trpělivost, pochopení a pomoc, zvláště:

  • velké poděkování patří zaměstnancům, kteří s velkým osobním nasazením pomáhali překonat tuto nelehkou situaci,
  • rodinám klientů za vyjádření porozumění a podpory,
  • vedení města Kravaře a krizovému štábu města za velkou vstřícnost a materiální pomoc,
  • Armádě ČR, která nám pomohla v tom nejtěžším období nákazy,
  • také mé poděkování patří dvěma studentkám, které vystřídaly vojáky a pomáhají nám při péči a aktivizaci klientů
  • a všem dalším, kteří nás podporovali a podporují.

S úctou a pozdravem

Petr Adamec, ředitel