AKTUALIZACE k 22. 12. 2020 Návštěvy klientů v domově, předání vánočních dárků a možnost návštěv mimo domov

Přidáno: 22. 12. 2020

NÁVŠTĚVY KLIENTŮ V DOMOVĚ

1. Návštěvy budou probíhat v tyto dny: sobota 19. 12., neděle 20. 12., středa 23. 12., sobota 26. 12., neděle 27. 12., středa 30. 12., pátek 1. 1. 2021 v čase od 14,00do 16,00 hodin.
2. Návštěvy mohou probíhat v režimu maximálně dvě osoby na jednoho klienta ve stejném čase.
3. Nedoporučujeme návštěvu dětí do 10 let.
4. Doba jedné návštěvy u klienta bude trvat max. 30 minut.
5. Návštěvy budou probíhat v určených místech domova.
6. Během jednoho týdne (7 dnů) bude možné provést pouze jednu návštěvu. Toto omezení je vyvoláno potřebou, aby každý klient měl možnost návštěvy.
7. Po celou dobu návštěvy si musí všichni krýt dýchací cesty, návštěvníci respirátory, klienti rouškou a dodržovat odstup 2 metrů mezi osobami (klient x návštěva).
8. Návštěvník používá své osobní ochranné pomůcky dýchacích cest, a to minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu a rukavice. Respirátor musí být nový, nepoužívaný, nejlépe v originálním zabalení.
9. Každý návštěvník předloží doklad o provedeném testu RT-PCR vyšetření nebo POC na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem v listinné podobě nebo formou sms zprávy. Výsledek testu nesmí být starší 48 hodin před zahájením návštěvy.
10. Návštěvník, který nemá provedený test dle bodu 9, může podstoupit test u nás.
11. Osoby, které v době 90 dnů přede dnem návštěvy prodělaly onemocnění COVID-19 a doloží o tom doklad (potvrzení od svého lékaře) mohou návštěvu vykonat bez testu.
12. Termín návštěvy, z důvodu, aby nedocházelo ke kumulaci návštěvníků, si návštěvník předem telefonicky domluví:
Po-Pá v čase 8,00 až 15,00 hodin na tel. čísle 558 842 002 nebo 553 671 186 u paní Korpasové. Na sjednaný termín a čas se dostavte přesně.
13. Každá návštěva ohlásí svůj příchod (i odchod) do domova ve vchodu do budovy, na "Recepci", kde bude proveden záznam o návštěvě a seznámení s pravidly návštěvy.
14. Návštěva může předat klientovi malý balíček v obalu, tak aby mohlo dojít k dezinfekci obalu.

PŘEDÁNÍ VÁNOČNÍCH DÁRKŮ

Pro zájemce, kteří budou chtít předat dárek své blízké osobě právě na Štědrý den, ve čtvrtek 24. 12. 2020, nabízíme tuto možnost:

1. Svůj dárek předáte v čase 9,00 až 10,00 hodin u vchodu.
2. Dárek převezme zaměstnanec.
3. Dárek musí být označen jmenovkou klienta.
4. Dárek musí být zabalen tak, aby mohlo dojít k dezinfekci obalu.
5. Po ukončení sběru dárků a jejich dezinfekci budou dárky během dne předány klientům.

Návštěvy klientů mimo domov - aktualizace

Usnesením vlády ČR ze dne 21. 12. 2020 byly aktualizovány podmínky pro opuštění domova klientů.

1. Po návratu klienta do domova, bez rozdílu jak dlouho strávil čas mimo domov, bude bezprostředně umístěn do oddělených prostor (izolace) a do 72 hodin mu bude proveden první antigenní POC test. Test bude zopakován za další 3 až 4 dny. Umístění v oddělených prostorách (v izolaci) bude ukončeno jen v případě negativních výsledků obou testů. Po celou uvedenou dobu nebude klient mít možnost opustit izolační prostor (další návštěvy, účast na společných akcích v domově apod.).
2. Klient používá v průběhu opuštění domova po celou dobu respirátor alespoň třídy FFP2 nebo KN95 a také požadujeme, aby i ostatní účastníci tohoto setkání dodržovali všechny obecné hygienické opatření proti šíření nákazy Covid-19.  
3. Podmínky a čas opuštění domova bude sjednán dopředu u všeobecné sestry na telefonním čísle 734 442 217.
4. Celkový počet klientů, kteří opustí domov, je limitován počtem vhodných pokojů pro následnou izolaci.

Uvedená pravidla platí od 22. 12. 2020 do 1. 1. 2021. Jsou zpracované dle aktuálních podmínek nařízení vlády, pokynů MPSV a provozních možností našeho domova.

Pro následné období od 2. 1. 2021 budou vydány nové pravidla dle aktuálních podmínek a nařízení vyšších správních orgánů.

Dne 22. 12. 2020

Ing. Petr Adamec
ředitel