Univerzita III. věku - Kronika města Kravaře - p. Božena Muczková

Přidáno: 16. 4. 2018

V úterý 10. dubna si naši klienti mohli poslechnout další přednášku z cyklu Malá univerzita III. věku, tentokrát na téma Kronika města Kravaře. Přednášející, p. Božena Muczková, která je kronikářkou, se zaujetím vyprávěla o tom, jak se taková kronika píše, jak průběžně dává dohromady materiály, kdo kroniku schvaluje, kde občané mohou do kronik nahlížet apod. Svou přednášku doplnila i čtením krátkých a veselých úryvků z kronik staršího data. Přednáška byla nevšední a velice působivá.

Domov pro seniory sv. Hedviky – Kravaře, p. o.
Alejní 375/22, 747 21 Kravaře

+420 553 653 838