Podmínky návštěv u klientů od 16. prosince 2021

Přidáno: 14. 12. 2021

Návštěvy u klientů od 16. 12. 2021

Podmínky návštěv:

1. Návštěvy mohou probíhat v režimu maximálně 2 osoby na jednoho klienta ve stejném čase. Návštěva dětí do 12 let se nedoporučuje.
2. Doba jedné návštěvy u klienta bude trvat max. 60 minut ve vnitřních prostorách domova.
3. Návštěvy budou probíhat v určených místech domova.
4. Návštěvy budou probíhat v úterý, čtvrtek, sobotu a neděli, v čase od 14,00 do 16,30 hodin.
5. Během jednoho týdne (7 dnů) bude možné provést u daného klienta pouze jednu návštěvu. Toto omezení je vyvoláno potřebou, aby každý klient měl možnost návštěvy.
6. Po celou dobu návštěvy si musí návštěvník krýt dýchací cesty a dodržovat odstup 2 metrů mezi osobami (klient x návštěva). 
7. Návštěvník používá své osobní ochranné pomůcky dýchacích cest, a to minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu. Respirátor musí být nejlépe nový a nepoužívaný.
8. Návštěvu lze připustit pouze za podmínky, že osoba navštěvující uživatele před návštěvou předloží doklad:
- o provedeném testu RT-PCR s negativním výsledkem, výsledek testu nesmí být starší 3 dnů,
- o provedeném testu POC s negativním výsledkem, výsledek testu nesmí být starší 24 hodin
9. Osoby, které v době do 180 dnů přede dnem návštěvy prodělaly onemocnění COVID-19 a doloží o tom doklad, mohou návštěvu vykonat bez testu.
10. Osoby, které jsou naočkovány proti onemocnění COVID-19 a doloží o tom doklad a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu uplynulo nejméně 14 dní, mohou návštěvu vykonat bez testu. 
11. Termín návštěvy si návštěvník předem telefonicky domluví u sociální pracovnice Bc. Kateřiny Gebauerové na tel. čísle 558 842 004 nebo 553 671 186, mobil 778 426 098 v pondělí až pátek, v čase od 8,00 do 15,00 hodin. Na sjednaný termín a čas se dostavte přesně. 
12. Registrace návštěv klientů se bude provádět maximálně na 14 dnů dopředu. 
13. Každá návštěva ohlásí svůj příchod (i odchod) do domova ve vchodu do budovy, na "Recepci", kde bude proveden záznam o návštěvě a seznámení s pravidly.


Aktualizace pravidel návštěv platí od 16. 12. 2021 do odvolání nebo do případné nové aktualizace.
Pravidla návštěv jsou zpracované dle podmínek nařízení vlády, příslušných ministerstev, metodického pokynu MPSV a provozních možností našeho domova.

Ing. Petr Adamec, ředitel