Návštěvy u klientů od soboty 3. dubna 2021

Přidáno: 30. 3. 2021

Návštěvy u klientů od soboty 3. dubna 2021

Podmínky návštěv:

1. Návštěvy mohou probíhat v režimu maximálně 2 osoby na jednoho klienta ve stejném čase.
2. Nedoporučujeme návštěvu dětí do 6 let.
3. Doba jedné návštěvy u klienta bude trvat max. 30 minut.
4. Návštěvy budou probíhat v určených místech domova.
5. Návštěvy budou probíhat v úterý, čtvrtek, sobotu a neděli, v čase od 14,00 do 16,00 hodin.
6. Během jednoho týdne (7 dnů) bude možné provést u daného klienta pouze jednu návštěvu. Toto omezení je vyvoláno potřebou, aby každý klient měl možnost návštěvy.
7. Po celou dobu návštěvy si musí všichni krýt dýchací cesty, návštěvníci respirátory, klienti rouškou a dodržovat odstup 2 metrů mezi osobami (klient x návštěva). 
8. Návštěvník používá své osobní ochranné pomůcky dýchacích cest, a to minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu a rukavide. Respirátor musí být nejlépe nový a nepoužívaný.
9. Každý návštěvník před návštěvou předloží doklad o provedeném testu RT-PCR nebo POC testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem v listinné podobě. U PCR testu je možné doložit výsledek formou sms zprávy. Výsledek testu nesmí být starší 48 hodin před zahájením návštěvy. Výsledky samotestování POC testu nebudou uznány.
10. Osoby, které v době do 90 dnů přede dnem návštěvy prodělaly onemocnění COVID-19 a doloží o tom doklad (potvrzení od svého lékaře) mohou návštěvu vykonat bez testu.
11. Osoby, které jsou naočkovány proti onemocnění COVID-19 a doloží o tom doklad (Certifikát o provedené vakcinaci) a od druhé dávky vakcíny uběhlo více jak 14 dnů, mohou návštěvu vykonat bez testu.
12. Návštěvník, který nemá provedený test dle bodu 9, může podstoupit test před návštěvou u nás, a to v úterý, čtvrtek a v sobotu. Návštěvníci v neděli, mohou podstoupit test u nás den před tím, tj. v sobotu v době od 14,00 do 15,30 hodin. V neděli, z provozních důvodů, testy návštěvníkům neprovádíme.
13. Termín návštěvy včetně požadavku na provedení testu, z důvodu, aby nedocházelo ke kumulaci návštěvníků, si návštěvník předem telefonicky domluví u sociální pracovnice Bc. Kateřiny Gebauerové na tel. čísle 558 842 004 nebo 553 671 186, mobil 778 426 098 v pondělí až pátek, v čase od 8,00 do 15,00 hodin. Na sjednaný termín a čas se dostavte přesně. 
14. Registrace návštěv se bude provádět maximálně na 14 dnů dopředu. 
15. Každá návštěva ohlásí svůj příchod (i odchod) do domova ve vchodu do budovy, na "Recepci", kde bude proveden záznam o návštěvě, seznámení s pravidly návštěvy a v případě potřeby i test.
16. Návštěva může předat klientovi při návštěvě i malý balíček, v obalu, tak aby mohlo dojít k dezinfekci obalu.

Pravidla návštěv platí od soboty 3. 4. 2021 do odvolání nebo do případné nové aktualizace. Pravidla návštěv jsou zpracované dle podmínek nařízení vlády, příslušných ministerstev, metodického pokynu MPSV a provozních možností našeho domova.

Ing. Petr Adamec, ředitel