COVID-19 aktuální situace v domově k 22.10.2020

Přidáno: 22. 10. 2020

Informace

 • Nové testování proběhlo v pátek 16. 10. 2020. Všichni testováni měli výsledek NEGATIVNÍ, tzn. nákaza se nám v domově dále nešířila.
 • Od počátku týdne k dnešku se nám uzdravilo celkově 20 zaměstnanců, 3 zůstávají doma na nemocenské.
 • Na základě výsledku pátečního testu a dnešního rozhodnutí zdravotníků všichni klienti v domově z pohledu nákazy Covid-19 jsou uzdraveni.
 • To znamená: V domově nikdo z klientů a zaměstnanců, z pohledu nákazy Covid-19, se již nenachází.
 • Dle rozhodnutí KHS MSK územní pracoviště Opava jsou u nás zrušena všechna mimořádná opatření související s infekčním onemocněním Covid-19.
 • Přecházíme na běžný provoz, který je však usměrňován aktuálními opatřeními ze strany Ministerstva zdravotnictví ČR a Vlády ČR.
 • Mezi důležitá krizová opatření vlády, které mají dopad i na rodinné příslušníky klientů patří: Zákaz návštěv a Zákaz vycházení klientů mimo areál domova.
 • Nadále jsou u nás vojáci, kteří nám se vším pomáhají. Patří jim za to velké díky.
 • Vojáci by u nás měli zůstat do 27. 10. 2020.

Poděkování

Rád bych chtěl poděkovat všem za trpělivost, pochopení a pomoc v této náročné situaci, zvláště:

 • velké poděkování patří zaměstnancům, kteří s nasazením všech osobních sil pomáhají překonat tuto nelehkou situaci,
 • rodinám klientů i zaměstnanců za vyjádření porozumění a podpory,
 • vedení města Kravaře a krizovému štábu města,
 • KHS MSK pracoviště Opava,
 • Moravskoslezskému kraji,
 • Armádě ČR
 • a všem dalším, kteří nás podporují.

Výzva

Stále nám chybí zaměstnanci na úseku úklidu a výdeje stravy. Kdo by měl zájem nám pomoci, přihlaste se. DĚKUJEME.

Kontakt

Ing. Petr Adamec
tel. 558 842 001, mobil 605 295 459

Monika Bělková
tel. 558 842 007, mobil 778 777 380